RISE Robotics pozyskuje fundusze na wysokowydajne siłowniki liniowe

Firma RISE Robotics, która rozwija technologię elektryczną w celu zastąpienia systemów hydraulicznych poinformowała, że zebrała dodatkowe fundusze w wysokości 3 milionów dolarów – planuje je wykorzystać do przyspieszenia prac z wiodącym producentem wózków widłowych.

Większość dzisiejszych ciężkich maszyn opiera się na układach hydraulicznych zasilanych olejem napędowym, aby umożliwić ruch. Jest to najważniejszy, ale i najbardziej nieekonomiczny element w całym systemie ruchu, wytwarzający około 55 milionów ton CO2 rocznie w samych Stanach Zjednoczonych, według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej.

Podczas gdy dostawcy sprzętu zostali zmuszeni do przestrzegania przepisów dotyczących emisji, firmy produkujące ciężkie maszyny zmagały się z powolnym tempem innowacji i wysokimi kosztami energii elektrycznej jako źródła energii.

„Hybrydowe i elektryczne modernizacje istniejących systemów hydraulicznych są znacznie droższe niż istniejące systemy wysokoprężne i trudniej je kontrolować. Hydraulika spowalnia i dosłownie obciąża adaptację ciężkich maszyn napędzanych elektrycznie” – stwierdził Arron Acosta, współzałożyciel i dyrektor generalny RISE Robotics.

RISE Robotics pozyskuje fundusze na wysokowydajne siłowniki liniowe

RISE Robotics dąży do zwiększenia wydajności podnoszenia ciężkich ładunków

Firma RISE Robotics twierdzi, że jej technologia zakłóca sposób konstruowania siłowników liniowych i sprawia, że przejście z systemów napędowych na elektryczne jest możliwe, opłacalne i przyjazne dla środowiska.

Siłowniki liniowe mają zasadnicze znaczenie dla mechanizmów w maszynach podnoszących i ładujących.

„Platforma RISE oferuje zupełnie nową technologię ruchu mechanicznego, która umożliwia zastosowanie napędów elektrycznych w układach napędowych. To prawdziwy „game changer” każdego producenta, który próbuje zelektryfikować swoje maszyny.” – powiedział Acosta.

Siłowniki liniowe są ważne dla takich gałęzi przemysłu jak rolnictwo, budownictwo, gospodarka odpadami, itp. Siłowniki RISE Cylinder zostały zaprojektowane do zastosowań w średnich i dużych obciążeniach, oraz by skutecznie zmniejszać emisję zanieczyszczeń, poprawiać wydajność i wydłużać całkowitą żywotność maszyn.

Dodatkowe środki finansowe zostaną przeznaczone na wsparcie pracy RISE Robotics z wiodącym producentem wózków widłowych w celu przyspieszenia elektryfikacji jego maszyn, zwiększenia wydajności istniejących elektrycznych wózków widłowych producenta oraz umożliwienia elektryfikacji maszyn, które obecnie są zasilane olejem napędowym.

Zdjęcia producenta