Co odróżnia roboty usługowe od robotów przemysłowych ?

Biorąc pod uwagę wszystkie najnowsze osiągnięcia w robotyce i definiujące je nieco niejednoznaczne definicje, możesz się zastanawiać: „Co czyni robota usługowego, robotem usługowym?” oraz „Czym różnią się roboty usługowe od robotów przemysłowych?” Jeśli kiedykolwiek byłeś zdezorientowany i szukałeś odpowiedzi na ten temat, oto artykuł dla Ciebie! Pokazujemy w nim trzy główne różnicę, pomiędzy robotami usługowymi i robotami przemysłowymi.

Roboty usługowe, a roboty przemysłowe: aplikacje

Główną różnicą między tymi dwoma rodzajami robotyki jest zastosowanie. Niektórzy uważają, że roboty usługowe można znaleźć tylko w domach, ale roboty usługowe mogą mieć również zastosowania komercyjne. Robot serwisowy może oprowadzić klienta po sklepie, pomóc klientowi w banku dokonać, np. wpłaty, a nawet zamiatać bałagan w przejściu do sklepu detalicznego.

Więc jaka jest różnica? Robot usługowy zazwyczaj wykonuje przydatne zadania dla ludzi, ale nie w warunkach przemysłowych. Wyklucza to roboty w zakładach produkcyjnych, ale nie w ustawieniach takich jak służba zdrowia, logistyka, a nawet wojsko. Roboty usługowe mogą również zwykle wykonywać swoje zadania w różnych środowiskach. Roboty przemysłowe często nadają się tylko do określonego zadania w znanym otoczeniu.

Dla kogo roboty usługowe, a dla kogo roboty przemysłowe ?

Producenci kupują duży procent robotów przemysłowych. W ich obiektach typowe zadania obejmują spawanie, malowanie, montaż, odbiór i pakowanie oraz przeładunek materiałów. Ale roboty przemysłowe mogą być również stosowane w każdej innej branży, o takich samych typach zastosowań i mogą być uważane za roboty przemysłowe.

Roboty usługowe zazwyczaj nie zastępują ludzi, ale częściej pomagają ludziom lub wykonują zadania w ich imieniu. Docelowymi klientami robotów usługowych są prawdopodobnie firmy zorientowane na usługi, takie jak detaliści, hotelarstwo czy opieka zdrowotna. Roboty te pomagają obecnie ludziom wykonywać zadania w rolnictwie, budownictwie, inspekcji i logistyce.

roboty usługowe, roboty przemysłowe

Doświadczenie i dopracowanie

Roboty przemysłowe są znacznie bardziej dojrzałe na rynku niż ich usługowe odpowiedniki. Chociaż roboty usługowe istnieją już od lat 50. XX wieku, nie są tak rozpowszechnione. Producenci szybko przyjęli je w celu usprawnienia procesów produkcyjnych i obniżenia kosztów. Pod wieloma względami wdrażanie robotów przemysłowych było w przeszłości prostsze. Często są montowane na miejscu i wykonują to samo zadanie w kółko.

Ze względu na ich elastyczność i mobilność roboty usługowe były często trudniejsze do zaprojektowania, zainstalowania i utrzymania. Roboty usługowe stały się bardziej popularne w ostatnich latach dzięki systemom nawigacyjnym opartym na technologii wizyjnej 3D i sztucznej inteligencji. Te same technologie sprawiły, że roboty te są bezpieczniejsze podczas pracy w pobliżu pracowników.

Mateusz Budziński

Od wielu lat w spektrum moich zainteresowań znajdowała się szeroko pojęta automatyzacja przemysłu. Dlatego właśnie dziele się z Państwem swoimi przemyśleniami i przekazuję aktualności z rynku. Moje artykuły dotyczą przede wszystkim robotów przemysłowych, części do robotów przemysłowych i wszystkiego co z nimi związane.